<div align="center"><h1>Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa</h1><br><h3>Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa. Aktualności, informacje o stowarzyszeniu, cele działania i dokonania. </h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.of.pl/k/krzywa/">http://free.of.pl/k/krzywa/</a></div>